PHOTOS: Daris in Khaitan by Asbaq Mumineen

Khaitan (Kuwait) ma Amilsaheb Shabbir BS na asbbaq na tamam halqa na

mumneen ye Milad ni khushi ma Darees kidi. Sabaq ma Madrasa na std VIII, IX, X na farzando bhi hazir thai che. Ye sagla farzando ye aa Daris ma Surat Yaseen ni tilawat kidi The darees was attended by approx 1350 mumineen including Mashaikh Kiram, Abna ul Jamea.”

Akhbar By: Shk Yusuf M. Saifuddin Ezzy ( *Al Masool, Madrasa

Mohammadiya,Khaitan (Kuwait)

Photos By: Murtaza Mohsin Bhai Tarawala

Rcvd and send by rampurawala murtaza skh mohammed

Photos provided courtesy of Murtaza Bhai Rampurawala

PHOTOS: Burhani Hospital sponsors mammography caravan

On the auspicious occasion of Milade Meawi Celebrations of Akamoula Syedna Mohammed Burhanuddin Saheb (TUS), Burhani Hospital, Karachi is sponsoring Pakistan Medical Association’s Mobile Mammography Caravan to mohallas of Karachi. Free mammography tests are being performed for muminaat.

These pictures are from the visit at Hasani Mohalla Cliftion, Karachi.

Photos provided courtesy of Huzaifa Bhai Asgharali

PHOTOS: San Francisco mumineen perform matam for 24 hours on Chehlum of Imam Husain AS

Mumineen, Mumenaat, Farzando of Anjuman-e-Najmi, San Francisco as part of Taab’bodaat Amal, performed 24 hour Non-Stop Imam Husain (AS) Maatam on the eve of Imam Husain (AS) Chelum with the niyyat of Tul-ul Umr of Aqa Moula (TUS) and in shukr of Aqa Moula (TUS) for having bestowed upon us the nemat of Live Video relay of Imam Husain (AS) Chelum Waaz Mubarak.

Maatam Majlis commenced on Saturday 17th Safar-ul Muzaffar after Maghrib/Ishaa Namaaz and continued 24 non-stop until Sunday 18th Safar-ul Muzaffar Maghrib/Ishaa namaaz. During Maatam, Mumeneen recited 52 times Marasiyah Yaa Syeda Shohadaa’ee, 52 times Marasiyah Fulkul Husain, 52 Noha and did purjosh Maatam.

We humbly araz in Hazarat Aaliyah Nooraniyah Qudsaniyah, that Aqa Moula (TUS) hamaaraa aa Amal ne qubool farmaave ane hamne saglaa ne Aqa Moula (TUS) ni 100 mi Milad naa Massaraat maa haazir thaavu naseeb thai. Ameen.

Parwardigaar, Aqa Moula (TUS) ni umr sharif ne sehat’o aafiyat naa malabis fakhera maa, ila yawm-il qiyaamat, daraaz ane daraaz karjo. Ameen.

Was Salaam
Abde Syedna (TUS)
Juzar Jamali

Photos provided courtesy of Shaikh Juzar Bhai Jamali